Six Sigma

El principal objectiu de Six Sigma és reduir la variació d’un procés respecte les especificacions del client. Utilitzant la metodologia DMAIC volem apropar-nos cada vegada més, a l’excel.lència en Qualitat, és a dir, que un procés funcioni sense errors el 99,9997% de les vegades (procés Six Sigma). És essencial l’aplicació de les tècniques estadístiques adequades i un equip Six Sigma tècnicament capacitat per tenir els resultats esperats.

DEFINE: Centrar el projecte, clarificant els seus objectius tenint en compte la veu del client i l’impacte en el negoci.

MEASURE: Conèixer el procés a partir de la recollida de dades per saber la situació actual.

ANALYZE: Identificar clarament les possibles causes que estan afectant al procés. Es tracten les dades estadísticament per poder detectar els punts de millora.

IMPROVE: Seleccionar i provar les millores per solucionar el problema. Implantar i començar a posar en condicions operatives els canvis.

CONTROL: Dissenyar un sistema de control i monitorització per prevenir que es torni a la situació anterior.