Normes

 • Laboratoris d’assaig
i de calibratge

  ISO 17025

  Laboratoris d’assaig i de calibratge

  Especifica els requisits que han de complir els Laboratoris perquè siguin competents tècnicament i emetin resultats fiables.


  Àmbit d’aplicació: Laboratoris de qualsevol sector (Automoció, construcció, química, agricultura, medi ambient, calibratge d’equips, etc.).

 • Organismes d’inspecció

  ISO 17020

  Organismes d’inspecció

  Especifica els requisits de funcionament de les empreses que realitzen inspecció per a garantir que els serveis es duen a terme amb competència tècnica, imparcialitat i independència.


  Àmbit d’aplicació: Entitat d’inspecció d’abocaments, emissions a l’atmosfera, automoció, sols contaminats, residus industrials, etc

 • Entitats certificadores de persones

  ISO 17024

  Entitats certificadores de persones

  Especifica el requisits que ha de complir l’entitat certificadora de persones per garantir que un determinat professional és competent. Aquesta competència estarà basada en coneixements, experiència i habilitats.


  Àmbit d’aplicació: Entitats certificadores de Directors de Projectes, d’Auditors de Qualitat, instal·ladors de gas, soldadors, etc.

 • Entitats certificadores de producte

  ISO 17065

  Entitats certificadores de producte

  Es garanteix que l’organització funcioni segons uns estàndards per l’obtenció del seu producte o la prestació del servei.


  Àmbit d’aplicació: denominacions d’origen, productes ibèrics, producció ecològica, etc.

 • Laboratoris d’anàlisis clínics

  ISO 15189

  Laboratoris d’anàlisis clínics

  S’especifiquen els requisits bàsics per l’assegurament de la qualitat i la competència tècnica dels laboratoris clínics.

 • Sistemes de Gestió de la Qualitat

  ISO 9001

  Sistemes de Gestió de la Qualitat

  Es defineixen els requisits genèrics d’un sistema de Gestió de Qualitat.


  Àmbit d’actuació: Qualsevol tipus d’organització independent del producte o servei subministrat.