Serveis

L’assessorem per a la implantació del Sistema de Qualitat més adequat a les seves necessitats.

Què li oferim

 • Projectes integrals d’implantació

  L’acompanyem durant totes les fases del procés, des de la diagnosi inicial fins a assolir l’acreditació o certificació segons la norma de referència.

 • Auditories internes

  Li duem a terme les auditories internes que la seva empresa necessiti, per avaluar l’eficàcia del seu sistema de Qualitat. Realitzem tant auditories tècniques com de gestió.

 • Jornades formatives

  Realitzem jornades formatives perquè conegui els aspectes pràctics d’implantació de la norma de referència que li apliqui.

 • Consultoria

  El servei d’assessorament permet als nostres clients resoldre dubtes sobre aspectes concrets del procés d’implantació.

 • Manteniment del sistema de qualitat

  El sistema de qualitat necessita un manteniment que asseguri que es continuen complint els requisits establerts. Aquest servei li permetrà assegurar que el seu sistema de qualitat continua essent eficaç al llarg del temps.

 • Integració de Sistemes

  Cada cop més, les empreses han implantar més d’un Sistema per fer front als requisits legals, reglamentaris o de client. Integrem els diferents sistemes en una sola documentació, aconseguint que li sigui més pràctic introduir-hi millores o canvis.